Stäng
  • Öppettider

Återbrukat fasadtegel

Med modern teknologi finns det idag möjligheter att återanvända fasadtegel som rivits från gamla byggnader i stor skala. Det återanvända teglet blir på nytt ett fasadtegel som är CE-godkänt för nyproduktion och med samma garantier som nyproducerat fasadtegel. Vi rensar nu även tegel i en egen svensk produktion samt tillsammans med vår partner Gamle Mursten i Danmark!

Återbrukat tegel sparar 96 % i klimatpåverkan jämfört med att använda nytillverkat tegel.

Vill du veta mer om hur återbruk av tegel går till och hur vi tänker kring cirkulärt byggande med tegel? Klicka här.

Återbruk av befintliga fasader

Vi startar upp egen produktion av återbrukat svenskt tegel!

Detta är en industriell produktion som rensar, kontrollerar och ger CE märkta och frostskydds-godkända produkter. Teglets höga beständighet möjliggör att i stor skala kunna förädla rivningsmassor från byggnader och genom återbruk få fram nya godkända produkter för nyproduktion.
 

Vår ambition är att förlänga teglets livscykel genom att säkerställa att rätt underhåll ges till befintliga tegelfasader och att våra framtida fasader som projekteras skall klara flera livscykler genom återbruk. Återbruksproduktion tillsammans med vårt koncept Grönt Murverk ger en garanti för att alla tegelfasader som vi säljer ut på marknaden skall gå att nedmonetera och återbruka. Bilden nedan förklarar hur processen går till. Står ni med en fasad ni vill återbruka eller har frågor om återbruksproduktionen? Kontakta en av våra säljare.