Stäng
  • Öppettider

ROT-Puts

Finja ROT-Putssystem är särskilt utvecklat för objekt där man önskar renovera fasaden, utan att först behöva riva den befintliga putsen. Genom att välja ROT-Putssystemet får man en rad positiva miljöegenskaper såsom inget damm och buller vid rivningsarbete, inga transporter av rivningsmaterial och en framtida hållbar och därmed underhållssnål fasad.

  • Ekonomiskt fördelaktigt renoveringssystem.
  • Kan vara energibesparande på grund av att underlaget hålls torrare.
  • Reveteringsplugg infäst i stommen.
  • Ytskikt Finja Ädelputs alternativt Finja Färg & Ytputs.

Länk till dokument:

Produktkatalog
Helhetslösningar för fasader – Fasadputssystem, ytputs och färgat bruk

Arbetsanvisning ROT-putssystem
Nätfäste Universal