Stäng
  • Öppettider

Fasadprojektering

Oavsett om du som beställare, byggherre, arkitekt eller entreprenör står inför nyproduktion eller renovering av tegel- & putsfasader är en tidig projektering och dokumentation viktig.

Att tidigt anpassa och kvalitetssäkra kommande upphandling och entreprenad ger kostnadseffektiva och hållbara fasader. Samtidigt minimeras riskerna för oönskade kostnader och alla inblandade parter kan göra ett bra jobb. 

Vi har tagit fram anpassade koncept för både nyproduktions- och renoveringsprojekt där vi genom vår kunskap om tegel & puts kan erbjuda projektering i tidiga skeden så att upphandlingen blir tydlig.

 

 

 

Inför entreprenaden säkerställer vi även att:

  •  Startmöten baserad på projekteringen.
  •  Uppstartmöten på arbetsplatsen.
  •  Anpassad egenkontroll utifrån projekteringen.
  •  Underhållsplan tas fram.

 

Läs nedan om vår nyproduktions-koncept och renoverings-koncept. 

 

Nyproduktions-koncept

För att lyckas att få kostnadseffektiva och hållbara fasader inom nyproduktion är samverkan ett nyckelord. Vi stärker dig som beställare, byggherre och arkitekt att ta rätt beslut för fasaderna både vad gäller både estetiska och tekniska val.

Att omedvetet ta fel beslut i tidiga skeden för en tegel- eller putsfasad är en stor kostnadsdrivare och bidrar ofta till undermåliga tekniska lösningar sent i processen.

Vår lösning är att en tidig samverkan mellan beställare/byggherre, arkitekt och Brukspecialisten säkerställer att idén till er byggnad blir som den är tänkt i verkligheten och att både estetik och teknik harmoniseras. Det kräver ett tidigt engagemang men ger stora effekter.

Nyckeln till att projektet skall löpa smidigt är att fylla på med utförliga projekteringsunderlag och tydlighet så att upphandlingarna i projektet blir så transparenta som möjligt. Vi kan tillföra just detta!

 

Renoverings-koncept

Vårt stöd inom renoveringsprojekt vänder sig till de större fastighetsägare eller entreprenörer som vill stärka sina upphandlingar får att uppnå kostnadseffektiva och fortsatt hållbara fasader.

Många av de renoveringsprojekt som idag startas upp på äldre puts- eller tegelfasader saknas ofta tillräckliga underlag inför upphandling. Detta medför att man utsätter entreprenaden för ökade risker att antingen få oönskade kostnader eller felaktiga produktval, systemval på sina byggnader.

Vi erbjuder därför tidiga samarbeten med både fastighetsbolag och entreprenörer som står inför renoveringsprojekt med tegel eller puts. Våra tekniska säljare och konstruktörer genomför först en behovsanalys. I samråd tas sedan beslut att genomföra en utförlig projektering av fasaderna som ligger till grund för kommande upphandling. På detta sätt ökas transparensen i upphandlingen och beställaren och entreprenören vet vilka delar som skall utföras. Riskerna minskas, kostnaderna hålls nere och fasaderna får bästa förutsättningar framöver.

Christian Rydberg

Christian Rydberg

Affärsområdeschef Fasadsystem

0707-50 40 60

Skicka ett mail

Mats Klint

Mats Klint

Projektsäljare

0720-68 08 78

Skicka ett mail