Stäng
  • Öppettider

Besiktning

Är du som beställare, fastighetsägare eller entreprenör osäker på vilket behov era fasader har av renovering kan vi på konsultbasis ta fram ett fasadprotokoll där vi åker ut och gör en första besiktning och sammanställer detta.

Därefter kan vi tillsammans ta fram en handlingsplan för era fasader.

Ta kontakt med någon av våra tekniska säljare.

 

Inför entreprenaden säkerställer vi även att:

  •  Startmöten baseras på projekteringen.
  •  Uppstartmöten på arbetsplatsen.
  •  Anpassad egenkontroll utifrån projekteringen.
  •  Underhållsplan tas fram.
Christian Rydberg

Christian Rydberg

Affärsområdeschef Fasadsystem

0707-50 40 60

Skicka ett mail