Stäng
  • Öppettider

Våra tjänster

Brukspecialisten erbjuder en mängd tjänster som spänner över hela byggprocessen. Med oss får du jobbet att flyta på bättre och bidrar till att öka lönsamheten i dina projekt.

I tidiga skeden hjälper vi fastighetsbolag, beställare, konsulter och arkitekter med kompletta fasadprojekteringar och effektiviseringar inom både tegel- och putsfasader. Genom att tidigt tillföra både tekniskt och estetiskt stöd säkerställer vi att fasaderna blir både kostnadseffektiva, klimatsmarta och hållbara.

Inom nyproduktion lägger vi stort värde på att genom vår kunskap tidigt kunna påverka så att den färdiga fasaden dels kan monteras så effektivt som möjligt men även att fasaden blir långsiktigt hållbar både ur miljö- och underhållsperspektiv. Vi kan hjälpa er att kombinera estetiska valmöjligheter så att de harmoniserar mot bästa tänkbara tekniska lösningar.

Inom renovering och befintligt fatsighetsbestånd är vi främst ett stöd för fastighetsägaren och beställaren som har tegel- eller putsfasader. Här kan vi på konsultbasis ta fram tidiga inventeringar för att hjälpa till att se var risker och kommande underhåll finns. Vi utför analyser samt kompletta fasadprojekteringar som ger tydliga underlag vilken status fasaden har samt hur denna bör renoveras och med vilka krav entreprenaden skall utföras. Fasadprojekteringen blir ett bra underlag och stöd till kommande upphandling av fasadarbeten.

Vi utför även fasadbesiktningar, fasadanalyser på både tegel, puts och fasadfärger. Vi har egen tegelbalk-tillverkning och kan såga alla typer av tegel.

Vi kommer även gärna ut och håller utbildningar både inom nyproduktion och renovering av tegel- och puts. Se mer om våra tjänster i menyn till vänster.