Produkter

GLASFIBERBRUK A 0-3 MM, PUMPBART EJ HYDROFOBERAT.

Ord. pris
Ord. pris
Produktinformation
Pumpbar puts till fasadputssystemen: Iso-Min, Sockelputs samt ROT-puts. Används vid putsning ovan och under mark på underlag av murverk.
Användningsområde Utomhus, ovan mark
Applikationstemperatur min (°C) 5 °C. Vid lägre temperatur ska vinteråtgärder vidtas
Bearbetningsbar minuter 120
Blandningsförhållande 5,5 liter rent kranvatten per säck (25 kg)
Bruksbindemedel Kalk och cement
Farosymboler H315, H318
Fraktion (mm) Natursand 0-3
Frostbeständig Ja
Förpackning Småsäck
Förvaring Torrt
Lagringstid 12 månader
Lufthalt Ca 18 %
Materialförbrukning Ca 18 kg/m² vid 10 mm putsskikt
Pumpbar Ja
Rek. skikttjocklek (mm) 8-12
Typ Glasfiberputs
Vattenåtgång Ca 4,0–4,5 liter per 25 kg
Vikt (kg) 25
Information saknas
Information saknas