Produkter
Ord. pris
Ord. pris
Produktinformation
Pumpbar puts till fasadputssystemen Iso-Min, Sockelputs samt ROT-puts. Används vid putsning på underlag av murverk. Åtgång: ca 18 kg/m² vid 10 mm putsskikt. Vattenåtgång: ca 4,0–4,5 l per 25 kg. Skikttjocklek: 8–12 mm. Innehåll: kalk, cement och natursand 0–3 mm.
Användningsområde Utomhus, ovan mark
Applikationstemperatur min (°C) 5 °C. Vid lägre temperatur ska vinteråtgärder vidtas
Bearbetningsbar minuter 120
Blandningsförhållande 5,5 liter rent kranvatten per säck (25 kg)
Bruksbindemedel Kalk och cement
Farosymboler H315, H318
Fraktion (mm) Natursand 0-3
Frostbeständig Ja
Förpackning Storsäck
Förvaring Torrt
Lagringstid Inom 6 månader från tillverkningsdatum
Lufthalt Ca 18 %
Materialförbrukning Ca 18 kg/m² vid 10 mm putsskikt
Pumpbar Ja
Rek. skikttjocklek (mm) 8-12
Typ Glasfiberputs
Vattenåtgång Ca 4,0–4,5 liter per 25 kg
Vikt (kg) 1000
Information saknas
Information saknas