Stäng
  • Öppettider

Samarbeten

En stor del i att vara en specialist är samarbeten med ledande aktörer inom varje område. Brukspecialisten tillhör en av Sveriges största inköpsorganisationer Woody Bygghandel. Vi är också medlem i Bygg i Tegel som representerar landets tegelbruk och tillverkare av murbruk, samt en aktiv medlem i Sveriges branschföreningen för murat och putsat byggande- SPEF.

Woody Bygghandel består av fler än 90 anläggningar runt om i Sverige och är en av Sveriges största inköpsorganisationer. Woody ska vara en mötesplats för proffs, en plats där entreprenörer skapar förutsättningar för gemensamt framgångsrika projekt på den lokala marknaden, med nöjda slutkunder som resultat. Woody ska vara en inspirations- och kunskapskälla vad gäller design, konstruktion och ny byggteknik.

Läs mer på woody.se.

Mur & Putsföretagen är den rikstäckande branschföreningen för murat och putsat byggande i Sverige. Föreningen grundades 1966 och har närmare sextio medlemsföretag över hela landet med en omsättning på ca 2,2 miljarder kronor. Gemensamt för medlemsföretagen är, att man till väsentlig del av sin verksamhet utför puts- och murningsarbeten. Flertalet av medlemsföretagen utför också andra byggnadsarbeten, t ex tilläggsisolering, balkongrenovering och fönsterbyten i samband med fasadrenoveringar.

Läs mer på murochputsforetagen.org/

Bygg i tegel representerar tegelbruk och tillverkare av murbruk. Vårt främsta mål är att främja tegelbyggen till gagn för arkitekter, byggmästare, boende och inte minst vårt samhälle.

Läs mer på byggitegel.se.